Denne side indeholder en liste med trin og en vejledning for hvert trin. Disse trin er lavet for at gøre det nemt for dig at indsamle de nødvendige oplysninger som vi skal bruge til vurdering af dine muligheder og potentialet af et energilagringsanlæg på din adresse.

Når du har fulgt alle trinene og indsamlet oplysningerne, bedes du sende dem til os. Efter vi har modtaget dine data, vil vi gennemgå sagen. Herefter tager vi kontakt til dig for at drøfte de næste skridt og eventuelle muligheder. Din indsats i at indsamle disse oplysninger er afgørende for en effektiv og præcis vurdering af dit projekt.

Trin 1 - Elmåler og ejendommen

Tag et billede af elmåleren og notér målernummeret, som findes på forsiden af elmåleren.

Noter derudover på et kort placering af elmåleren, transformer og kendte kabelforbindelser på ejendommen  

Trin 2 - Kontakt netselskab

For at indsamle nødvendige oplysninger om din nuværende energiforsyning, er det vigtigt at kontakte dit netselskab. Dette kan gøres via e-mail. Start med at finde dit lokale netselskab ved at besøge følgende link: Find dit netselskab

Når du har identificeret dit netselskab, kan du bruge nedenstående e-mail skabelon som en guide til at formulere din forespørgsel. Husk at tilpasse oplysningerne, så de passer til din situation.

Emne: Installations og last oplysninger på ”[adressen]”

Indhold: 
Hej [Netselskab]

Vi er ved at undersøge mulighederne for at opsætte energilagringsanlæg på vores lokation ved ”[adressen]”.

Rådgiver ønsker at kende vores nuværende leveringsomfang fordelt på vores installationer samt såfremt I har data, den størst målte strøm I har registreret på installationen i de sidste 12 måneder. Hvis muligt, må I derfor gerne svare som eksempelvis:
Installationsnummer – Målernummer – Leveringsomfang – Peak Last
23456789 – 76345678 – 1000A – 250A

Rådgiver ønsker også at vide, hvilken station vi er tilsluttet i, størrelsen på stationen (kVA) samt stationens placering.

På forhånd tak for hjælpen.

 

Mvh [Dit Navn]

Svaret du får fra netselskabet skal du medsende i den afsluttende mail til os 

Trin 3 - Fuldmagter for installationsoplysninger og elforbrug

I dette trin skal du underskrive og sende fuldmagter, der giver os adgang til nødvendige installationsoplysninger og data om dit elforbrug.

Underskrift af Fuldmagt for Installationsoplysninger:
Ved at underskrive denne fuldmagt, giver du os tilladelse til at indhente detaljerede oplysninger om din installation direkte fra dit netselskab.
Dette er afgørende for at forstå infrastrukturen og eventuelle begrænsninger ved din nuværende installation.
Tryk her for at downloade fuldmagten til installationsoplysninger

Underskrift af Fuldmagt for Adgang til Elforbruget:
Giv os adgang til dine elforbrugsdata ved at underskrive en fuldmagt.
Besøg www.co2pro.dk/elforbrug og login med virksomhedens MitID når du underskriver fuldmagt. 

Når vi har disse fuldmagter, kan vi tage dialogen med dit netselskab, hvis der opstår yderligere spørgsmål senere i processen. Desuden giver dine elforbrugsdata os mulighed for at analysere dit historiske forbrug. Denne analyse er essentiel for at vurdere potentialet og mulighederne i forbindelse med etableringen af et energilagringsanlæg på din ejendom.

Trin 4 - Send oplysninger til Co2pro

Nu er du nået til et vigtigt punkt i processen. Det er tid til at samle alle de indsamlede oplysninger og sende dem til os hos Co2pro. Dette trin er afgørende for at vi kan påbegynde den detaljerede vurdering af dit projekt.

1. Saml alle indsamlede data: Dette inkluderer billeder af elmåleren, kommunikation med netselskabet, fuldmagter og eventuelle andre relevante dokumenter eller informationer, du har indsamlet undervejs. Relevante oplysninger kan også være forventning til fremtidige ændringer i din installation som planlagte udvidelser eller nedlæggelser. 
Det er også vigtigt at mailen indeholder adresse, virksomhed og kontaktoplysninger.

2. Opret en e-mail: Adresser e-mailen til mail til vores tekniske specialist Jesper Eybye på mail je@co2pro.dk. Sørg for, at e-mailen er tydelig og overskuelig.

3. Vedhæft dine indsamlede oplysninger: Tilføj alle relevante dokumenter som vedhæftninger. Det er vigtigt, at alle nødvendige informationer er inkluderet, så vi kan foretage en grundig og præcis analyse.

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi gå dem igennem detaljeret. Vores team vil analysere de indsamlede data for at vurdere de bedste muligheder for dit energilagringsanlæg. Efter denne gennemgang vil vi kontakte dig med resultaterne af vores undersøgelse og diskutere de næste skridt i processen. Din indsats i at samle og sende disse informationer er essentiel for en vellykket vurdering.