ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Nyheder

<< Tilbage til oversigt

Straftold på 47% på kinesiske solceller

17 maj 2013, Nyhed

Ugens nyheder: Uddrag fra medierne fra perioden d. 1. – 17. Maj 2013

10. maj

Prischok: Straftold gør kinesiske solceller en halv gang dyrere (Ingeniøren)

Resume: Det er tidligere blevet bebudet, at en straftold på kinesiske solceller kunne være på vej og nu er den her så. EU har besluttet at indføre en historisk høj straftold på 47 procent på kinesiske solcelleprodukter.  Det vil unægtelig give prisstigninger på kinesiske solceller. Prisstigninger der muligvis vil smitte af også på ikke kinesiske produkter. Derfor mener Dansk Solcelleforening også at forudsætningerne for de nye solcelleregler, der blev indført sidste år, ikke længere er opfyldt, da de netop byggede på en forventning om faldende priser. Foreningen foreslår af den grund, at de regler tages op til overvejelse eller at 2013 raterne i det mindste forlænges.

Læs hele artiklen om den nye straftold her

8. maj

EU planlægger en gennemsnitlig straftold på 47% på import af kinesiske solcelleprodukter  (PV-Magazine)

Resume: EU kommissionen har besluttet at bakke op om EU handelschef Karel De Guchts forslag om at indføre en midlertidig straftold på kinesiske solcelleprodukter fra 6. juni. Straftolden bliver i gennemsnit på 47 procent fordelt således at virksomheder der samarbejder får en lavere toldsats, mens dem der ikke gør får en højere. Den faktiske straftold vil således variere fra 37 til 68 procent.

Læs hele artiklen fra PV-Magazine på engelsk her

1.maj

Nu kommer der solceller på boligblokkene (Ingeniøren)

Resume: Et af politikernes vigtigste argumenter for de nye solcelleregler, der blev indført i slutningen af 2013, var at give bedre muligheder for lejere i almene boliger og andelsboliger i forhold til solceller og dermed ligestille forskellige boligformer. Desværre viste det sig at forskellige paragraffer i andre love gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. Men nu lader det til at der er blevet ryddet op i lovene med et nyt lovforslag fremsat at klima- og energiminister Martin Lidegaard.

Lovforslaget, der forventes endeligt vedtaget 1. juli, indeholder to modeller – ’Den individuelle’ og ’Den kollektive’

Ved den individuelle model får lejere af rækkehuse, tæt-lav-byggerier og almindelige lejeboliger mulighed for at tilslutte et solcelleanlæg til den private forbrugsinstallation, selve anlægget ejes af udlejer.

Ved den kollektive model kan lejere i ejendomme med flere lejere få installeret bimålere i hver lejlighed.  Efter lang tids forberedelse ser det endelig ud til, at beboerne i almene boliger får samme muligheder for at investere i solceller som andre danskere. På den måde kan udlejer, der har kontrakten med netvirksomhed og el-leverandør, opgøre hver enkelt lejers forbrug og refusion.

Læs hele artiklen om det nye lovforslag

<< Tilbage til oversigt