ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Nyheder

<< Tilbage til oversigt

Solcellereglerne - Her og nu

24 maj 2013, Nyhed

Solcellelovgivningen som den står lige nu (d. 24/5 2013) i punktform:

 • Produktionen fra solceller timenettoafregnes. Således får man fuldt udbytte af strøm, der bruges indenfor den time det produceres, mens overskydende strøm afregnes til den sats, der gælder i opsættelsesåret i 10 år. Derefter afregnes overskudsstrømmen til markedspris.
 • Der skelnes mellem private anlæg og fællesanlæg, hvor der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug. Således vil fællesanlæg opsat frem til 2018 få en højere sats end private anlæg (begrebet fællesanlæg defineres nærmere senere i teksten)
 • Her er en oversigt over aktuelle afregnings priser for 2013:

*På taget af en bygning tolkes på følgende måde – Det øverste, beskyttende dække over en bygning og at der skal være tale om en bygning, som ikke er opført med det formål at opsætte solceller på bygningen.

 • Udover de i skemaet nævnte er der ingen øvre grænser på anlæggets størrelse.
 • Private kan ikke benytte sig af virksomhedsordningen med deraf følgende afskrivningsmuligheder.
 • Satserne justeres årligt frem til 2018, hvor de ender på 60 øre/kWh

           Private anlæg: 2013     130 øre/kWh
                                 2014     116 øre/kWh
                                 2015     102 øre/kWh
                                 2016       88 øre/kWh
                                 2017       74 øre/kWh
                                 2018       60 øre/kWh

           Fælles anlæg: 2013     145 øre/kWh
                                 2014     128 øre/kWh
                                 2015      111 øre/kWh
                                 2016       94 øre/kWh
                                 2017       77 øre/kWh
                                 2018       60 øre/kWh

Læs hele aftalen her

Se selve loven her

Se de aktuelle satser her

Solceller og fællesanlæg

Et fællesanlæg defineres således:

Et solcelleanlæg der ejes af en gruppe private borgere i forening og som er tilpasset disse ejeres forbrug. Den producerede strøm fuldstændigt gå til strømnettet, dog må en del af strømmen bruges til fællesforbrug, hvis anlægget f.eks. ejes af en boligforening. Følgende 5 krav gør sig gældende, hvis et solcelleanlæg skal falde i kategorien fællesanlæg til den høje sats:

 1. Strømmen må ikke bruges til privat forbrug.
 2. Ejerne må maksimalt bo 2 km fra anlægget.
 3. Ejerne må kun eje en andel svarende til 6kW pr. hustand.
 4. Ejerne må ikke have et individuelt solcelleanlæg udover fællesanlægget.
 5. Ejerne må kun have andele i mere end et fællesanlæg, der modtager forhøjet støtte.
   

Læs mere om hvordan fælles anlæg defineres her

Solceller og almene boliger

Der er fastlagt to modeller i forhold til at give beboere i lejeboliger muligheden for at få solceller. Forventes endeligt vedtaget 1. juli.

”Den individuelle”: Gælder for lejere af rækkehuse, tæt-lav-byggeri og almindelige lejeboliger. Solcelleanlægget tilsluttes til den private forbrugsinstallation, men ejes af udlejer.

”Den kollektive”: Gælder for lejere i ejendomme med flere lejere. Der kan installeres bimålere i hver lejlighed, derigennem kan udlejer opgøre hver enkel lejers forbrug og refusion.

Læs mere om solceller og almene boliger her

Overgangsordning for store jordanlæg

Da den nye solcellelov blev vedtaget i slutningen af 2012 var store jordanlæg med på den høje sats, det blev ændret i marts. Men man har nu lavet en overgangsordning så anlæg der var langt i planlægningsprocessen kan opføres til den høje sats. For at kunne komme ind under overgangsordningen, skal der være indgået en bindende og ubetinget købsaftale senest 19. marts 2013. Samtidig skal et af følgende krav opfyldes:

1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning,
2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget
4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Der må i købstalen være taget forbehold for de to første punkter.

Justeringer i forhold til den gamle solcelleordning

For at folk der i god tro deres solceller på den gamle ordning, men hvor installatør eller lignende ikke har fået indmeldt de rigtige oplysninger til Energinet, ikke kommer til at stå i en anden situation end de forudsætninger anlægget blev købt under, er det besluttet at man kommer på den gamle ordning, hvis man kan dokumentere, at man har indsendt en anmeldelse inden den 20. december. Uanset om det senere har været nødvendigt at tilføje oplysninger eller rette fejl på blanketten.

Læs mere om overgangsordningen her og justeringen i forhold til den gamle ordning

<< Tilbage til oversigt