ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Nyheder

<< Tilbage til oversigt

Ny solcellelov vedtaget

28 juni 2013, Nyhed

Ny solcellelovSom noget af det sidste folketinget foretog sig før de gik på sommerferie, har de i dag vedtaget ændringerne (L199) til solcelleloven, på falderebet blev det til en lille ændring, da skæringsdatoerne nu er selve fremsættelses dagene for de to ændringsforslag og ikke som tidligere udmeldt dagen inden.

Det betyder konkret at jordanlæg tilsluttet til nettet inden 20. marts 2013 og taganlæg tilsluttet til nettet inden 11. juni 2013 vil køre på solcelleloven der blev vedtaget i november. Samtidig vil anlæg, hvor der senest 20. marts 2013 for jordanlæg og 11. juni 2013 foreligger en bindende købsaftale og som derudover overholder et af de 4 nedenstående også kunne få de høje satser.

1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning,
2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget
4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Alle solcelleanlæg solgt og tilsluttet efter 11. juni vil de første ti år kunne får 60 øre/kWh og 40 øre/kWh i de efterfølgende 10 år.

Derudover kan anlæg tilknyttet en hustand søge Energi.net om at få de høje satser. Dette skal gøres inden anlægget opsættes og tilsluttes, samtidig må anlægget maksimalt være på 6 kWh/hustand, dermed kan for eksempel boligforeninger godt lave anlægget større, så længe der ikke overskrider de 6 kWh/hustand.

Der er afsat en årlig pulje på 20 MW, som kan få tildelt de høje satser. Hvordan de præcist skal fordeles vil Energi- og Miljøminister Martin Lidegaard fastsætte nærmere regler for. Før det sker og før EU har godkendt den danske støtteordning, vil det ikke være muligt at søge om tilladelse til anlæg med de høje satser efter den nye lov.

Samtidig med den nye solcellelov vedtog folketinget også L221, dermed er det nu muligt for at have fællesanlæg i for eksempel andelsboligforeninger.

Læs mere om fællesanlæg, de højere satser og solcelleloven som den så ud indtil i dag her

Se forslaget som vedtaget her

<< Tilbage til oversigt