ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Nyheder

<< Tilbage til oversigt

Ny solcelleaftale: 20 år på den gamle ordning

15 november 2012, Nyhed

Solceller i SilkeborgSå er den nye solcelleaftale faldet på plads mellem regeringen og de andre partier i forårets store energiforlig. Den nye aftale er langt mere positiv for de danskere, der allerede har investeret i solceller, end det forslag der kom fra Energiministeren i sidste uge. Energiministeren havde lagt op til, at solcellekøbere, der havde købt deres anlæg i 2012 kunne blive på den nuværende ordning i 10 år. Men efter massivt pres fra de fire forligspartnere Venstre, Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, så betyder den indgåede aftale, at nuværende solcelle ejere, får 20 år på den nuværende ordning.

Kan måske nås endnu

Skæringsdatoen for overgangen til den nye nettomålerordning er den dag lovforslaget på den nye ordning fremsættets. Det vil sige at anlæg, der er nettilsluttet frem til dagen før lovforslaget fremsættes hører under den gamle ordning. Det samme gælder for anlæg som opfylder følgende tre krav:

  • At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen.
  • At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets fremsættelse.
  • At anlægget er nettilsluttet senest 6 måneder efter fremsættelsestidspunktet.

Det er udmeldt af lovforslaget fremsættes snarest muligt, men hvornår snarest muligt er, det er uvist. Så man kan måske stadig nå at komme med på den gamle ordning, hvis man er hurtig.

Hovedpunkter i den nye ordning:

  • Den nuværende årsnettoafregning erstattes af timenettoafregning.
  • Den overskydende elproduktion fra solcelleanlæg op til 400 kW afregnes med en midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kWh i 10 år fra nettilslutning.
  • Solcelleanlæg over 400 kW afregnes efter gældende regler.
  • Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh.
  • Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre/ kWh i 2013 i de første 10 år for etablerede anlæg. Også denne sats nedtrappes i de kommende 5 år.
  • Den nuværende afgrænsning af nettoafregningsordning til private og ikke-erhvervsmæssige anlæg ophæves.
  • Muligheden for at afskrive via virksomhedsordningen for private bortfalder.

Læs hele aftalen her

Jeg har allerede købt, et solcelle anlæg - Hvad skal jeg være opmærksom på?

Har du allerede købt et solcelleanlæg, så er der her en kort vejledning i, hvad du skal være opmærksom på og et tilbud om en gratis vurdering at af, om du skal foretage dig noget i relation til valg af beskatningsmodel:

Hvad betyder aftalen?
 

<< Tilbage til oversigt