ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Nyheder

<< Tilbage til oversigt

Forvirring om de nye solcelleregler

07 december 2012, Nyhed

Ugens nyheder: Uddrag fra medierne fra perioden d. 1. – 7. december

Total forvirring om solcelleaftale: Blev vilkår for boligforeninger forværret? (Ingeniøren, d. 4. december 2012)

Resume: Enhedslistens argumentation for at gå med i den nye solcelleaftale var at den gav bedre forhold for fællesejede solcelleanlæg, så som i boligforeninger. Men nu viser det sig at de nye regler meget vel også kan give dårligere forhold for fællesanlæg. Energinet.dk og Energitjenesten på den ene side og Energistyrelsen på den anden er nemlig uenige om, hvorvidt det for fællesanlæg kun er fællesforbruget eller både fællesforbruget og det private forbrug der kunne afregnes under den gamle nettomålerordning. Energistyrelsen er endnu ikke kommet med en endelig udmelding på, hvordan reglerne skal tolkes.  Men den tolkning Energinet.dk hidtil har brugt er at det tidligere var muligt at afregne privatforbrug. Er det tilfældet så er den nye ordning en klar forringelse, da det ifølge den kun er fællesforbruget der kan afregnes. Dermed mener Enhedslisten at de har sagt ja til aftalen under falske forudsætninger.

Læs hele artiklen om forvirringen omkring de nye regler her

Elselskaber lægger bombe under solcelle-lovforslag (Ingeniøren, d. 6. december 2012)

Resume: En række af de danske elselskaber forbereder et fælles udspil for net tariffer på solcellestrøm. Elselskaberne har længe har mulighed for at opkræve en afgift fra solcelleejere for deres brug af nettet. Men hidtil har de valgt ikke at gøre brug af den. Men efter et møde mellem netselskabernes direktører er de nu blevet enige om at gøre brug af retten. Det forringer selvfølgelig forholdene for solcelleejere, og ændrer de forudsætninger der var for beregningerne bag den nye solcelleaftale. Derfor opfordrer en af direktørerne også politikerne til at vente med at vedtage den nye solcellelov til det er klart, hvordan tallene ser ud når den nye tarif indføres.

Læs hele artiklen om elselskabernes planer

<< Tilbage til oversigt