ServiceNyhederNyttige linksSitemapKontakt Vi er en grossistvirksomhed inden for Energioptimering

Nyheder

<< Tilbage til oversigt

Endnu mere fordelagtigt at købe solceller

22 juni 2012, Nyhed

 Ugens nyheder: Uddrag fra medierne fra perioden d. 15. juni – 22. juni


Nu bliver solcellerne en endnu bedre forretning (bolius.dk 21. juni 2012)

Resume: En ny skatteaftale forhøjer det beløb, du kan trække fra i skat. Som et led i regeringens skattereform er der nemlig indført nye og mere favorable regler for, hvordan du kan trække udgiften til solceller fra i skat. Investerer du 100 kr., kan du trække dem fra i skat med en værdi på 115 kr. Det betyder, at hvis du køber et solcelleanlæg til 100.000 kr., vil du kunne afskrive 25 procent af 115.000 kr. – og dernæst 25 procent de følgende år af det resterende beløb osv. Aftalen gælder foranlæg købt i resten af 2012 og hele 2013.

Dermed er den såkaldte virksomhedsordning blevet mere attraktiv, alligevel kan det godt betale sig grundigt at undersøge om det er den rette skatteordning for dig, da ordningen blandt andet også medfører ekstra papirarbejde…

Læs hele artiklen her…


Tip: Nu bliver der mulighed for større solcelleanlæg (Energy Supply DK 20. juni 2012)

Resume: Der har hidtidigt hersket tvivl om, hvor vidt man måtte sætte et solcelleanlæg på mere end 6kW på taget, hvis man ønskede at blive tilsluttet nettomålerordningen, den tvivl er nu sat til side. Skatteministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er nemlig blevet enige om en fortolkning af effektgrænsen for vedvarende energi-anlæg.

Ministeren udtaler, at ministerierne er enige om en ”udvidende fortolkning af begrebet ’installeret effekt’ i Elafgiftsloven. Den udvidende fortolkning vil indebære, at solcellepaneler og inverter tilsammen skal anses som et solcelleanlæg, således at der ved begrebet ’installeret effekt’ forstås, at der højst leveres 6 kW til det kollektive elnet. Fortolkningen indebærer, at der kan godkendes anlæg, hvor solpanelerne er større end 6 kW.”

Læs hele artiklen her

<< Tilbage til oversigt